ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Son güncelleme tarihi: 7/12/2020

İşbu aydınlatma metninin amacı Mert Köse Şahıs Şirketi (“MaMala” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan www.mamala.com.tr adresinde yer alan internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçilerinin (“Veri Sahibi”) çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir.

Şirket, işbu aydınlatma metnini, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca, Site’de hangi çerezlerin kullanıldığını ve Veri Sahiplerinin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceklerini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

MaMala olarak, Site’de kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler kullanmaya başlayabiliriz. Bu sebeple, işbu aydınlatma metni hükümlerinde dilediğimiz zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktayız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihine metnin başında yer verilmiştir.

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerezler, herhangi bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde veya herhangi bir iletiyi görüntülediğinizde tarayıcınız veya cihazınızın hafızasına yerleştirilen, genelde harf ve rakamlarda oluşan, küçük boyuttaki metin dosyalarıdır.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, internet sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

Çerezler, bir internet sitesine ilişkin durum ve tercih ayarlarını saklayarak, bu internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmaktadır. Site’yi zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla da kullanılmaktadır.

Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul edecek biçimde tasarlanmıştır. Ancak, kullanıcılar teknik iletişim dosyasının kabul edilmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilmektedir.

Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

MaMala olarak, Site’de kullanmakta olduğumuz çeşitli çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Genel itibariyle, çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına aşağıda yer verilmiştir:

• Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, sayfalar arasında geçiş yapmak.

• Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

• Site’nin işlevselliğini artırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

• Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

Kanun’un 5’inci ve 8’inci maddeleri uyarınca, kişisel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlarla ve Kanun uyarınca gerekli hallerde açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. MaMala olarak, kişisel verilerinizi yukarıda yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olarak ve Kanun ve ilgili ikincil mevzuat hükümlerine uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara aktarabilmekteyiz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Aşağıda Site’de kullandığımız farklı türdeki çerezlere ilişkin bilgiler bulabilirsiniz. Site’de hem ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen (birinci parti) çerezler hem de ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen (üçüncü parti) çerezler kullanılmaktadır.

• Zorunlu Çerezler

Belirli çerezlerin kullanımı Site’nin doğru ve işlevsel bir biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin; Site’de oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, Site’de bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

• İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler sizlerin Site üzerindeki tercihlerinizi ve seçimlerinizi hatırlayarak Site’de sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin; Site üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlamaktadır.

• Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlamaktadır. Örneğin; kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da pazar araştırmaları yapılması için Facebook, Twitter vb. hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilmektedir.

• Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde Site’yi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebilmekteyiz. Örneğin; bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, Site’nin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası hata kodlarını tespit edebiliyoruz.

• Hedefleme veya reklam çerezleri

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Ancak, Site’nin temel fonksiyonlarının işlevselliğini sağlayan çerezlerin devre dışı bırakılması veya kullanımının engellenmesi halinde, Site vasıtasıyla sunulan belirli hizmetlerden faydalanamayacağınızı hatırlatmak isteriz.

Veri Sahibi Olarak Haklarım Nelerdir?

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca veri sahipleri olarak aşağıda sayılan haklara sahip olduğunuzu bildirmekteyiz:

• kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, destek@mamala.com.tr adresinden tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.