MAMALA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Giriş

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle ‘’Sözleşme’’ olarak anılacaktır.) Sözleşme, sunulan hizmetlere ilişkin şart, koşulları, uygulama ve web sitesinin kullanılması kurallarını düzenlemektedir. MERT KÖSE Şahıs Şirketi tarafından işletilen “https://www.mamala.com.tr” adresindeki internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ve Mamala mobil uygulamasının (“Mobil Uygulama”) ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan kişiler (“Kullanıcı veya Kullanıcılar”) tarafından, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama kullanılmadan önce okunması gereklidir. Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlenen koşulların Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, İnternet Sitesi’ni ve Mobil Uygulama’nın kullanımı derhal sona erdirilmelidir. Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ni veya Mobil Uygulama’yı kullanması ve/veya kişisel bilgilerinin yer alacağı formu doldurması halinde işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul edilmiş ve onaylanmış olacaktır.

Kullanıcı uygulama ve/veya web sitesi aracılığıyla Mamala sistemindeki hizmetlerden faydalanarak işbu Sözleşme hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

Mamala, Kullanıcıların platform üzerinden, sokakta yaşayan tüylü dostlarımız için etkinlik düzenleyip ilan edebileceği, sunulmuş olan etkinlikler hakkında bilgi toplayabilecekleri, fiziksel katılım göstere bileceği, yapılan etkinlikler için ürün satın alabileceği, etkinliklere bağlı kalmaksızın ürün satın alabileceği uygulama ve web sitesi hizmetidir. Mamala tarafından, tamamen Mamala’ın kararıyla, zaman zaman web sitesinde ve/veya uygulamada yayımlanabilecek güncelleştirmeler bu Sözleşme’ye dahildir.

Mamala, herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel şartları aynı link altında güncel tarih ile uygulama ve web sitesinde yayınlayacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, uygulama ve web sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve tüm kullanıcılar yeni şartlara tabii olacaktır.

Kullanıcı Bilgileri ve Kişisel Veriler

Mamala, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Çerçevesinde Bilgilendirme, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. İlgili koşullara bağlı olarak, Kullanıcının kişisel verileri, lokasyonu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin izinleri vermekte, taleplerde bulunabilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi Kullanıcı ile Mamala arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır.

Sorumsuzluk

Mamala, uygulamanın ve bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile kullanıcı hesaplarının, bu hesaplardaki herhangi bir unsurun, hazırlanan herhangi bir çalışma ve/veya verinin geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılamaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan sorumlu tutulamaz.

Yürürlükteki kanunlar uyarınca müsaade edildiği sürece, Mamala, web sitesi ya da uygulamasının kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, web sitesi ya da kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

Mamala herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Mamala’nın kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.

Etkinlik tarihinin, şartlarının ve mevcudiyetinin değişmesi tamamen etkinliği organize eden kullanıcı ile Mamala arasındadır. Mamala etkinlikte dağıtılmak üzere atanan ürün/ürünlerin organize eden kullanıcıya ulaştırılmasından sorumludur.

Mamala, kullanıcılar tarafından alınan ürünlerin sevki ve dağıtımını yapıldıktan sonra konumu kullanıcı ile paylaşmakla, etkinliklere bağlı kalmaksızın doğrudan satış gerçekleştirdiği ürünleri kullanıcıya ulaştırmakla sorumludur.

Mamala’nın sunmuş olduğu tüm içeriklerden, etkinliklerden bu içeriği ve etkinliği sunan kullanıcı sorumlu olduğu gibi, kullanıcıların tüm işlemlerinden de bu işlemlerin sahibi kişilerin sorumlu olduğunu tereddüte yer vermeden bildirir.

İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişiklerden kaynaklanan işlemler Mamala’nın sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

Üyelik

Kullanıcı, Mamala tarafından sağlanan hizmetlere kişisel bilgisayar veya mobil telefonu kullanarak erişebilir. Bu hizmetlere erişim için uygun cihazları temin etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

Web sitesi veya uygulamaya üyelik, telefon numarası, e-posta adresi, kullanıcı adı gibi bunlarla sınırlı kalmaksızın kişisel belirteçler ile telefon numarası doğrulama kullanılarak gerçekleştirilir. Üyelik üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, üyeliğin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Mamala’ya bildirecektir.

Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, etkinliklerde dağıtılmak üzere satın almış oldukları ürünleri, Mamala tarafından belirlenen etkinlikte dağıtılmak üzere etkinliği organize eden kullanıcıya sevk edilmesini kabul ederler.

Kullanıcı, etkinliklerde dağıtılan ürünlerin üzerinde isteğe bağlı olarak isimlerinin yer almasını, Mobil uygulamada bulunan etkinlik, bağış, fiziksel katılım alanlarında isim bilgilerinin ve profilinin gösterilmesini kabul ederler.

Kullanıcı, siteye erişimi sırasında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını bilgilerini, gizli bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların banka kartı veya kredi kartı bilgilerine de izinsiz ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı’nın bir başkasının kredi kartı veya banka kartı bilgilerine izinsiz erişimi neticesinde Mamala üzerinden ürün satın alması nedeniyle doğan hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

Kullanıcı, kullanacağı hizmetler ile ilgili kullanım haklarının kapsamına, Mamala’nın web sitesi’nden, Mobil Uygulaması’ndan veya Mamala’nın uygun göreceği diğer web sitelerinden ulaşabilecektir. Mamala, Kullanıcı’ya kullanıma ilişkin üyelik dâhilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcı, Mamala’nın veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, sağlanan hizmetleri bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Mamala hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz.

İşbu kullanım şartlarına aykırı hareket edilmesi durumunda 3. Kişilerin uğradığı zararlar sonucu herhangi bir hukuki işleme, sonuca ya da yaptırıma maruz kalırsa ve/veya sorumlu tutulursa, bu duruma yol açan kullanıcı ya da ziyaretçiler Sözleşme’ye aykırı hareketlerinden kaynaklanan Mamala’nın doğrudan ya da dolaylı tüm zararlarını derhal tazmin edeceklerini kabul ederler.

Mamala’nin gelirinin bir bölümü reklam gelirleriyle desteklenmektedir ve Mamala Web Site ve Mobil Uygulaması’nda reklamlar ve tanıtımlar gösterilebilir. Mamala’nın bu tür reklam ve tanıtımları Mamala Web Sitesi veya Mobil Uygulaması veya İçeriklerinize, İçeriklerinizin yanına veya İçeriklerinizle birlikte yerleştirebileceğini işbu belgede kabul edersiniz. Bu tür reklam ve tanıtımların şekli, üslubu ve kapsamı size bildirilmeden değiştirilebilir.

Kullanıcı tarafından, herhangi bir zaman e-posta üzerinden hesap iptal edilebilir. Hesabını iptal eden Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’ya giriş yetkisi iptal edilecektir. Herhangi bir şekilde sonlandırılan Kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı Mamala’ya aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer Kullanıcılar’ın özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

Kullanıcı, Mamala’ya üye olurken verdiği verilerin doğru olduğunu, bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, bu verilerin güncellenmemesi ya da yanlış veri verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan ve/veya Kullanıcı’nın o güne kadar edindiği hakların sona ermesinden Mamala’nın sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.

Kullanıcı, bu madde kapsamında, işbu sözleşmenin feshedilmesi ve Mamala kullanıcılığının iptal edilmesi halinde Mamala’dan hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını, her ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Mamala’nın Hak ve Yükümlülükleri

Ürün satışı sadece Mamala’nın gösterdiği şekillerde yapılabilir. Gösterilen şekillerin dışına çıkılan satın alım işlemlerinde sebep olduğu hiçbir uyuşmazlıktan Mamala sorumlu değildir.

Mamala’nın sağladığı hizmetler platformda kullanıcıların düzenlediği etkinliklerde dağıltılmak üzere veya doğrudan satın alım gerçekleştiren kullanıcalara sevk edilmek üzere ürün satışı, etkinlikler ile konu ile ilgili hassasiyeti bulunan topluluğu bir araya getirme veya buluşturmaktan ibarettir. Bu hizmeti kaliteli olarak, kendi hatasından kaynaklanan sebeplerle aksatmadan sunmaya özen gösterecektir. İşbu sözleşmeyi kabul ederek, Mamala’nın sunduğu hizmetleri aşan faaliyetlerin Mamala tarafından yapılmadığının bilindiği beyan edilir.

Şüpheye mahal vermemek üzere, kullanıcıların sahip olduğu etkinliklerin ve profillerin platformda gösterim hakkını ihlal eden paylaşımlardan içerik sağlayıcı olan Kullanıcı’lar sorumludur.

Mamala’nın sunduğu platformun prosedürüne uymayan her türlü satış işlemi Mamala tarafından iptal edilebilir, geçersiz kılınabilir. Mamala platformun prosedürünü herhangi bir zamanda değiştirebilir.

Mamala, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

Mamala, sağladığı hizmetlerin sunumu ile ilgili olarak, belirlediği uygulamalar ve hizmet gereksinimleri çerçevesinde uygun göreceği her türlü teknolojiyi kullanmakta, kullanmakta olduğu teknolojiyi herhangi bir zamanda değiştirmekte serbesttir. Mamala, yükümlülüklerinden herhangi biri için üçüncü kişiler veya işletmelerle sözleşme yapma ve Mamala’nın bakım ve işletimini kısmen veya tamamen başkalarına yaptırma yetkisine sahiptir.

Mamala amacı Mamala Hizmeti’nin olabildiğince kullanılabilir olmasını sağlamak olsa da programlanmış bakım veya yükseltme, acil durum onarımları veya telekomünikasyon bağlantılarının ve/veya ekipmanının arızalanması nedenleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Mamala Hizmeti kesintiye uğrayabilir. Ayrıca Mamala’nın önceden bildirimde bulunmaksızın Mamala Hizmeti’ndeki her türlü içeriği herhangi bir nedenle kaldırma hakkı saklıdır. Mamala Hizmeti’nden kaldırılan içerikler, bazı yasal yükümlülüklere uymak amacı dahil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla Mamala tarafından depolanmaya devam edebilir ancak geçerli bir mahkeme emri olmadan bu içerikler alınamayabilir. Buna bağlı olarak Mamala kendi İçeriklerinizi yedeklemenizi tavsiye eder. Başka bir deyişle, Mamala bir yedekleme hizmeti değildir ve Mamala Hizmetine İçerikleri yedeklemesi veya depolaması amacıyla güvenmeyeceğinizi kabul edersiniz. Mamala Hizmetleri’nin değiştirilmesi, durdurulması ve sonlandırılması veya İçeriklerin kaybedilmesi durumunda Mamala’nın size karşı herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Ayrıca İnternetin güvenlik ihlallerine tabi olabileceğini ve İçerik veya başka bilgileri göndermenin güvenli olmayabileceğini de kabul edersiniz.

Mamala site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/ veya portallara, dosyalara veya içeriklere ’link’ verebilir. Bu ’link’ler, Kullanıcı’lara sadece referans kolaylığı nedeniyle Mamala tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ’link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ’link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Mamala’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Mamala, Kullanıcı’ya Site’de ve Mobil Uygulamalarda ilan etmek kaydıyla, dilediği tarihte sunduğu hizmetleri kısmen veya tamamen sona erdirebilir.

Telif Hakları

Mamala sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir.

Kullanıcı, Mamala tarafından sağlanan hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Mamala’ya ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Mamala hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Mamala’nın ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Mamala ile Kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Mamala’nın bu dosyalardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Mamala’nın bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

Temlik veya Nakil

Mamala, işbu Sözleşme kapsamında tanzim olunan veya site içerikleri ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir veya temlik yahut nakil edebilir.

Mücbir Sebepler

Mamala doğal afet, terör olayları, darbe girişimleri, savaş, askeri uygulamalar, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji, işgücü veya imkân yetersizliği nedeniyle Mamala’nın kontrolü dışındaki olaylardan kaynaklanan sebeplerle sözleşmedeki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesinden, geciktirmesinden sorumlu olmayacaktır.

Sözleşmenin Bütünlüğü

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

İşbu Sözleşme, tüm ekleriyle bir bütünlük teşkil eder. Ekleri özel hüküm teşkil edip, çelişki halinde öncelikle geçerli olacaktır.

Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü

Mamala sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri vb. Mamala’nın Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Mamala sisteminde saklanan veriler ile Kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşme tahtında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir.

Mamala tarafından sağlanan hizmetleri kullanmak amacıyla işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylayarak, Sözleşme’yi okuduğunuzu, içeriği anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi kabul ve beyan etmiş bulunuyorsunuz.